TV Koltuk – Diğer Kullanım AlanlarıTV Chair – Other Areas of Use

Babalara Baba Koltuğu Hediye! EuroStrong Televizyon Koltuğunun Kullanım Alanları Aşağıdaki Gibi Sıralanabilir: 

1. Çok rahat bir televizyon koltuğu, okuma koltuğu ve masaj koltuğuEv kullanımı için.

Model-A-2

2. Refakatçi koltuğu – Hastaneler için. (Hastanelerde, hasta odasına koyulan EuroStrong koltuk aynı zamanda gece yatak olarak kullanılabilmektedir.)

3. Bekleme koltuğu – Ofis, muayenehane, hastane gibi mekanlar için. (Özellikle hastanelerde hasta yakınları bekleme salonlarında uzun saatler geçirebilmekte, gece boyunca bekleyebilmektedirler. Eurostrong koltuk bu bekleme salonlarındaki hasta yakınları için büyük  kolaylık sağlamaktadır. Hastaneye yönelik müşteri memnuniyetini ve beğeniyi de artıran bir unsurdur.)

Model-A 4. Ev veya ofislerde, oturma grubu yerine kullanılabilmektedir.  EuroStrong koltuk bir televizyon ve masaj koltuğu olmasına rağmen, profesyonel bir masaj koltuğu görüntüsüne sahip olmadığı ve şık bir deri koltuk şeklinde olduğu için ev ve ofislerde çok rahatlıkla oturma grubunun bir parçası olarak kullanılmaktadır.

5. Hastalar, engelliler ve yaşlıların kullanımına yönelik koltuk. Hasta koltuğu, rehabilitasyon koltuğu. EuroStrong koltuk hasta, engelli ve yaşlıların yaşam kalitesini yükselten, onlara kolaylık sağlayan ve yatağa bağımlı hastaların evin diğer fertleri ile birlikte salonda vakit geçirmelerine imkan sağlayan bir koltuktur.

6. Bu özellikleriyle EuroStrong koltuk huzurevleri ve yaşlı bakım evleri için de çok önem taşıyan ve bu merkezlerde beğeniyle kullanılan bir koltuktur. Yaşlılar hem kendi odalarında hem de arkadaşları ile biraraya gelebilecekleri ortak kullanım sahalarında, kendilerini yatağa bağımlı hissetmeden zaman geçirebilmekte hem de gerektiği zaman dinlenme imkanından da mahrum kalmamaktadırlar.

koltuk pozisyonlari 2

7. Hemodiyaliz ve kemoterapi koltuğu. EuroStrong koltuk hastanelerin diyaliz ve kemoterapi ünitelerinde kullanılabilmaktadır. Genellikle diyaliz ve kemoterapi koltuklarının fiyatları  10.000 -12.000 TL gibi yüksek miktarlara çıkabilmektedir. EuroStrong koltuk hastanelerin diyaliz ve kemoterapi üniteleri için çok uygun maliyetli bir çözüm olarak belirmektedir.

Facebook televizyon koltukları

 Stoklar tükenmeden sipariş vermek için lütfen hemen bizi arayınız:
Tel: (216) 623 10 85 

Ürünlerimizi görebileceğiniz showroom adresimiz:

Bağdat Cad. No: 102/J Küçükyalı İSTANBUL 
(Minibüs yolu 63 durağı -Tempur Yatak mağazası)

Babalara Baba Koltuğu Hediye! EuroStrong TV Chair’s Other Areas of Use Can be Listed as Follows:  

1. As a very comfortable TV chair,  reading chair or a massage chair. For home use. 

Model-A-2

2. As a companion chair for hospitals. (A EuroStrong chair that is put in a patient room in the hospital can be used as a bed at night by the patient’s care-taker companion.)

3. Chair for waiting rooms – Office, hospital or doctor’s clinics can use EuroStrong chairs in their waiting rooms. (Patient relatives or care-takers can at times have to spend long hours in waitings rooms in hospitals or clinics. Eurostrong chairs provide extra comfort and assisntace  to these persons as they can rest in the chair whenever they want. According to our research and the customer the inputs  we get, Eurostrong chairs contribute very positively to customer satisfaction and positive image formationf or hospitals and clinics as well as offices.

Model-A 4. As part of  a decorative and fuctional seating armchair set for living rooms or offices.  Despite that EuroStrong chair is a TV chair and a massage chair, it does not have a complicated professional massage chair look. Instead it looks like a very elegantly designed leather chair that is suitable both for homes or offices. So it can perfectly be used as a part of home or office decoration while at the same time, it has added massage, heating, lift and recline functions.

5. As a patient chair, rehabilitation chair or companion chair for people suffering disabilities, pain or old age. EuroStrong chair increases the life quality, brings assistance and simplifies the lives  of these persons and the ones that take care of them. EuroStrong chair also makes it possible for a person that is dependent to bed, to start spending  time together with the rest of the household in the same living area, watch TV and have conversations while at the same time, have the ease of resting whenever she or he wishes.

6. In this respect, EuroStrong chair is an essential and  very much liked element for the retirement homes, for the elderly. Elder people can spend time in their rooms or with their friends in common areas sitting on EuroStrong chairs, without getting the feeling that they are unable to spend time out of their beds.

 

koltuk pozisyonlari 2

7. Hemodialysis and chemotherapy chair. EuroStrong chairs can be used by hospitals as  hemodialysis or chemotherapy chairs. Usually the prices of hemodialysis or chemotherapy chairs can be as high as 10.000-12.000 TL. So EuroStrong chairs -depite added advantages- emerge as a very economical solution for hospitals’ chemotherapy and hemodialysis units.

Follow-us-facebook televizyon koltuklari In order to pass your orders, please contact us at:
Tel: (216) 623 10 85